Kawża T-442/10 P: Appell ippreżentat fl- 20 ta’ Settembru 2010 minn Salvatore Magazzu mis-sentenza mogħtija fit- 8 ta’ Lulju 2010 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-126/06, Magazzu vs Il-Kumissjoni