Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1213/2011 z  23. novembra 2011 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny