Kawża C-466/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-28 ta’ Jannar 2021 – Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Kompetizzjoni – Abbuż ta’ pożizzjoni dominanti – Suq tal-baseband chipsets UMTS – Regolament (KE) Nru 1/2003 – Artikolu 18(3) – Deċiżjoni li tintalab informazzjoni – Natura neċessarja tal-informazzjoni mitluba – Proporzjonalità – Oneru tal-prova – Awtoinkriminazzjoni)