Written question E-003876/11 Jim Higgins (PPE) lill-Kummissjoni. Protezzjoni tar-residenti tal-UE kontra deċiżjonijiet negliġenti ta’ awtoritajiet tal-ippjanar u korpi indipendenti