Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF