/* */

Written question E-009335/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar in-Natura 2000 fil-Bulgarija