KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL Il-kejl tal-Kriminalità fl-UE: Pjan ta' Azzjoni tal-Istatistika 2011 - 2015