Written question E‑8763/10 John Stuart Agnew (EFD) lill‑Kummissjoni. L‑immarkar tan‑nagħaġ – għanijiet