Written question P-004341/11 Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Kontrolli mwettqa fil-fruntiera ta’ bejn Franza u l-Italja fuq ċittadini li ġejjin mill-pajjiżi tal-Afrika ta’ Fuq