Predmet C-512/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 28. lipnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – Poljska) – postupak koji je pokrenuo HR (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Članak 8. stavak 1. — Uobičajeno boravište djeteta — Dojenče — Odlučujuće okolnosti za utvrđivanje tog boravišta)