Věc C-512/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 28. června 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – Polsko) – řízení zahájené HR „Řízení o předběžné otázce – Soudní spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti – Nařízení (ES) č. 2201/2003 – Článek 8 odst. 1 – Obvyklé bydliště dítěte – Kojenec – Rozhodující okolnosti pro určení místa tohoto bydliště“