Výsledek hlasování Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení přijetí 3776. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (zemědělství a rybolov) Brusel 19. a 20. října 2020