Written question P‑6983/10 Liisa Jaakonsaari (S&D) lill‑Kummissjoni. Il‑ħtieġa li tiġi eżaminata l‑mediċina “Pandemrix” fil‑kuntest tal‑influwenza tal‑majjali, u l‑irwol tal‑Kummissjoni