Written question P-6279/10 Yannick Jadot (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali (ITER) — finanzjament