Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea#IT-TIELET PARTI - POLITIKA UAZZJONIJIET INTERNI TA' L-UNJONI#TITOLU XIX - IR-RIĊERKA, L-IŻVILUPP TEKNOLOĠIKU UL-ISPAZJU#Artikolu 188#(ex Artikolu 172 TKE)