Kommissionens förordning (EG) nr 350/2005 av den 28 februari 2005 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)