Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) tal-24 ta' Marzu 2011.