Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2019. finanšu gadu