Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita