Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon