Written question P-006685/11 Bas Eickhout (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Ksur tad-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet