Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Settembru 2012 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Settembru 2012.#Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens et vs Hendrikus Cornelis Kortekaas et.#Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden.#Regolament (KE) Nru 1206/2001 — Kooperazzjoni fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali — Kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae — Smigħ minn qorti ta’ Stat Membru ta’ xhud li huwa parti għall-kawża prinċipali u residenti fi Stat Membru ieħor — Possibbiltà li tħarrek parti bħala xhud quddiem qorti kompetenti skont il-liġi tal-Istat Membru ta’ dik il-qorti.#Kawża C‑170/11.