2012/296/EU: Beslut nr 2/2012 av gemensamma jordbrukskommittén, vilken har inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 3 maj 2012 om ändring av bilaga 8 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter