2012/296/EU: Sklep št. 2/2012 Skupnega odbora za kmetijstvo, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, z dne 3. maja 2012 glede spremembe Priloge 8 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani o trgovini s kmetijskimi proizvodi