2012/296/UE: Decizia nr. 2/2012 a Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole din 3 mai 2012 cu privire la modificarea anexei 8 la Acordul între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind schimburile comerciale cu produse agricole