2012/296/UE: Deċiżjoni Nru 2/2012 tal-Kumitat Konġunt għall-Agrikoltura, imwaqqaf bil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ fil-prodotti agrikoli tat- 3 ta’ Mejju 2012 dwar l-emenda tal-Anness 8 għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa, u l-Konfederazzjoni Svizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-kummerċ fil-prodotti agrikoli