2012/296/ES: Ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību izveidotās Apvienotās lauksaimniecības komitejas Lēmums Nr. 2/2012 ( 2012. gada 3. maijs ) par 8. pielikuma grozījumiem Eiropas Kopienas, no vienas puses, un Šveices Konfederācijas, no otras puses, Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību