2012/296/ES: 2012 m. gegužės 3 d. Jungtinio žemės ūkio komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, Sprendimas Nr. 2/2012 dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais iš dalies keičiamo 8 priedo