2012/296/EL: Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega asutatud põllumajanduse ühiskomitee otsus nr 2/2012, 3. mai 2012 , milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 8. lisa muutmist