Cauza T-436/10: Acțiune introdusă la 15 septembrie 2010 — Hit Groep/Comisia