Byla T-436/10: 2010 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Hit Groep prieš Komisiją