Kohtuasi T-436/10: 15. septembril 2010 esitatud hagi — Hit Groep versus komisjon