Zadeva T-865/16: Tožba, vložena 7. decembra 2016 – Fútbol Club Barcelona/Komisija