Sprawa T-865/16: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2016 r. Fútbol Club Barcelona/Komisja