Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8814 – Melrose/GKN) (Tekst značajan za EGP. )