2011/797/UE: Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat- 30 ta’ Novembru 2011 li tistabbilixxi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għan-nefqa mġarrba fil-kuntest tal-miżuri ta’ emerġenza meħuda biex tiġi miġġielda l-marda ta’ Newcastle fi Spanja fl-2009 (notifikata bid-dokument numru C(2011) 8717)