Popravek Direktive Komisije 2009/164/EU z dne 22. decembra 2009 o spremembi prilog II in III k Direktivi Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku ( UL L 344, 23.12.2009 ) PROPCELEX