Valsts atbalsts – Zviedrija – Valsts atbalsts C 29/10 (iepriekš NN 42/10) – Iespējama valsts īpašuma pārdošana zem tirgus cenas, ko veikusi Vänersborg pašvaldība – Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 2. punktu Dokuments attiecas uz EEZ