Kawża C-456/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal- 15 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Bremen — Il-Ġermanja) — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG vs Samskip GmbH (Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Artikoli 32 u 33 — Rikonoxximent ta’ sentenzi ta’ qorti — Kunċett ta’ “sentenza” — Effetti ta’ sentenza ta’ qorti fuq il-ġurisdizzjoni internazzjonali — Klawżola li tattribwixxi ġurisdizzjoni)