Vec C-8/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) 7. januára 2019 – Trestné konanie proti RH