Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea#IT-TIELET PARTI - POLITIKA UAZZJONIJIET INTERNI TA' L-UNJONI#TITOLU V - L-ISPAZJU TA' LIBERTÀ, SIGURTÀ U ĠUSTIZZJA#Kapitolu 1 - Dispożizzjonijiet ġenerali#Artikolu 75(ex Artikolu 60 TKE)