Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 186, 25 ta' Ġunju 2011