Written question E-3902/10 Christel Schaldemose (S&D) lill-Kummissjoni. Ir-regoli tal-UE dwar is-solarji