Written question E-002136/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) lill-Kummissjoni. Dewmien min-naħa ta’ Spanja fit-tħejjija u l-adozzjoni tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċini tax-xmara