Written question E-008740/11 Jim Higgins (PPE) lill-Kummissjoni. Vetturi użati