Vec C-161/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  3. marca 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias — Grécko) — Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, predtým K. Fragkopoulos kai SIA O.E./Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias (Voľný pohyb tovaru — Opatrenia s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenia — Korintské sušené hrozno — Vnútroštátna právna úprava smerujúca k ochrane kvality výrobku — Obmedzenia uvádzania na trh uložené v závislosti od rôznych regiónov výroby — Odôvodnenie — Proporcionalita)