Rättelse till tillkännagivande enligt artikel 114.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Begäran om tillstånd att införa nationell lagstiftning som går längre än bestämmelserna i en EU-harmoniseringsåtgärd ( EUT C 309 av den 21.10.2011 )