Rectificatie van de kennisgeving op grond van artikel 114, lid 5, van het VWEU — Verzoek om toestemming voor de invoering van nationale wetgeving die stringenter is dan de bepalingen van een EU-harmonisatiemaatregel ( PB C 309 van 21.10.2011 )