Rettifika għan-Notifika skont l-Artikolu 114(5) tat-TFUE — Talba għal awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni nazzjonali iktar stretta mid-dispożizzjonijiet ta' miżura armonizzata tal-UE ( ĠU C 309, 21.10.2011 )