Oprava oznámení podle čl. 114 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie – žádost o povolení zavést vnitrostátní opatření, která jsou přísnější než ustanovení harmonizačního opatření EU ( Úř. věst. C 309 ze dne 21.10.2011 )